İşür, Şebnem. (2021). Bilişim Hukuku, Unutulma Hakkı ve Bilgi Asimetrisi Üzerine. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(2), 82–111. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/17