(1)
Bal, İbrahim. Covid-19 Salgınına Yönelik Hazırlanan Ticari Reklamlar Üzerine Bir İnceleme. TÜMADER 2021, 1, 9-28.