(1)
Demirel, G. TÜKETİM KARŞITI REKLAM TASARIMLARI: KÜLTÜR BOZUMU VE YIKICI REKLAM ÖRNEKLERİ. TÜMADER 2022, 2, 9-34.