(1)
Kayacan, Şehriban. Sağlık İletişimi Bağlamında Hastalık Algısı: Bir Örnek Olarak Covid-19. TÜMADER 2021, 1, 112-136.